CENY TRANSFEROWE | ANALIZA PORÓWNAWCZA | AUDYT TP

Zapytaj o ofertę

Dokumentacja cen transferowych

Lokalna dokumentacja cen transferowych wymagana na podstawie art. 11k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) lub art. 23w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest podstawowym opracowaniem prezentującym warunki transakcji. Kompletna i rzetelnie przygotowana dokumentacja powinna spełniać nie tylko wymogi formalne, lecz również zawierać przekonujące uzasadnienie dla prawidłowości ceny zastosowanej w danej transakcji.

Niezwykle istotnymi elementami dokumentacji są wnikliwa analiza funkcjonalna oraz starannie wybrany sposób i metoda kalkulacji zysków.

Planując transakcje z podmiotem powiązanym należy mieć na uwadze, że sporządzanie dokumentacji cen transferowych wymaga zgromadzenia wielu informacji zarówno o samym zdarzeniu gospodarczym, jak i dotyczących warunków zewnętrznych, a także specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego (w tym obcojęzycznych regulacji międzynarodowych, np. Wytycznych OECD), rachunkowości i ekonomii.

Ze względu na te okoliczności oraz na najszerszą dostępność danych koniecznych do ustalenia odpowiedniego poziomu ceny, preferowanym okresem na sporządzenie wzoru dokumentacji cen transferowych jest etap zawierania transakcji.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż ceny transferowe stały się przedmiotem priorytetowego zainteresowania organów podatkowych po opublikowaniu obszernej Informacji NIK „Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego”, co potwierdzają chociażby postanowienia Krajowego Planu Działania Administracji Podatkowej oraz systematyczne komunikaty Ministerstwa Finansów o intensyfikacji kontroli w obszarze cen transferowych (TP).

Co mogą Państwo zyskać korzystając z naszego wsparcia w zakresie cen transferowych?

Przygotowanie kompletnej i rzetelnej dokumentacji cen transferowych (transfer pricing documentation) składa się z kilku etapów i wymaga odpowiedniego planowania, aby zapewnić Klientowi bezpieczeństwo podatkowe zarówno pod kątem formalnym, jak i materialnym.

Nasze wsparcie w zakresie dokumentacji cen transferowych jest kompleksowe i obejmuje w szczególności:

  • identyfikację obowiązków występujących po stronie Klienta,
  • przygotowanie hierarchii potrzeb Klienta z uwzględnieniem ustawowych terminów realizacji oraz poziomu ryzyka,
  • opracowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • wsparcie Klienta w zakresie obowiązków sprawozdawczych (CbCR, CIT-TP, PIT-TP lub TP-R, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji),
  • przygotowanie raportu zawierającego rekomendacje ewentualnych zmian w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi,
  • bieżące doradztwo w zakresie cen transferowych po zakończeniu pracy projektowej.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia w obszarze cen transferowych?

W ostatnich latach przygotowaliśmy ponad 480 dokumentacji cen transferowych dla ponad 190 polskich i zagranicznych przedsiębiorstw działających we wszystkich obszarach gospodarki: producentów, dystrybutorów, usługodawców, przedsiębiorstw finansowych, spółdzielni, spółek zależnych gmin i miast na prawach powiatu.

Wspieraliśmy podmioty zajmujące się m.in.: udzielaniem finansowania, zarządzaniem nieruchomościami, produkcją, sprzedażą towarów za granicę, świadczeniem usług medycznych, gastronomicznych, inżynieryjnych, budowlanych, doradczych.

Obsługujemy naszych Klientów stosownie do ich potrzeb, świadcząc usługi w pełnym zakresie lub jedynie w wybranych obszarach, np.: sprawdzenie już przygotowanej dokumentacji cen transferowych, badanie rynkowości konkretnej transakcji.

Mając na uwadze rewolucyjne zmiany przepisów o cenach transferowych, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku oraz związane z tym znaczące zmodyfikowanie zasad sporządzania dokumentacji podatkowej, zachęcamy Państwa do kontaktu w celu przygotowania rozwiązań dla Państwa firmy dopasowanych do nowej rzeczywistości.

Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346