DORADZTWO PODATKOWE

Zapytaj o ofertę

Ulga B+R (ulga badawczo-rozwojowa)

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Klientów chcących skorzystać z potencjału jaki daje ulga badawczo-rozwojowa.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 1. Audyt aktywności B+R – dokonujemy szczegółowej analizy procesów zachodzących w ramach firmy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować wszelkie obszary aktywności, które mogą kwalifikować się do ulgi na badania i rozwój.
 2. Odpowiednią kwalifikację i podział kosztów na potrzeby ulgi badawczo-rozwojowej – wskazujemy, które koszty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą podlegać dwukrotnemu rozliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Dzięki temu maksymalizujemy efektywność stosowanych metod podatkowego rozliczania kosztów.
 3. Zabezpieczenie sytuacji prawno-podatkowej Klienta – w przypadku zamiaru skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej na życzenie Klienta występujemy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Tworzymy także odpowiednią dokumentację wewnętrzną oraz ewidencję rachunkową, która zapewnia przejrzystość rozliczeń podatkowych. Dzięki temu zapewniamy naszym Klientom prawidłowość skorzystania z ulgi B+R.
 4. Pełne wsparcie na każdym etapie procesu wdrożenia rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej w ramach firmy – zapewniamy pełne wsparcie od strony merytorycznej, technicznej oraz organizacyjnej. Pomagamy dostosować istniejące procedury do wymogów wynikających z przepisów oraz służymy wsparciem w zakresie wszelkich aspektów prawnych i podatkowych związanych z procesem.
 5. Stałą opiekę prawną, podatkową oraz rachunkową – nasi Klienci mogą liczyć na stałe wsparcie obejmujące pomoc przy korzystaniu z mechanizmu rozliczenia kosztów w ramach ulgi B+R w kolejnych latach (opieka powdrożeniowa). Dzięki temu Klient ma pewność co to tego, że w maksymalnie efektywny sposób korzysta z mechanizmu podatkowej zachęty dla rozwoju.
 6. Pomoc na etapie czynności sprawdzających i kontroli – każdy z naszych Klientów może liczyć na wsparcie w roli pełnomocnika w toku czynności sprawdzających i kontroli związanych z weryfikacją prawidłowości skorzystania z ulgi B+R. Pomagamy uzasadnić prawo do skorzystania z ulgi i wykazać fakt wywiązania się z wszelkich obowiązków ustawowych nałożonych na podatników korzystających z ulgi badawczo-rozwojowej.

Na jakich obszarach oferujemy wsparcie dla Klientów chcących skorzystać z ulgi B+R?

Nasi Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony prawnej, podatkowej oraz rachunkowej. Pomagamy skorzystać z ulgi B+R i zachować pełną poprawność rozliczeń podatkowych od strony:

 • formalnej – dbamy o zapewnienie prawidłowości ewidencji kosztów, zabezpieczamy prawo do skorzystania z ulgi za pośrednictwem interpretacji indywidualnej, oraz
 • organizacyjnej – sporządzamy regulaminy prac, wdrażamy rozwiązania zapewniające prawidłową ewidencję czasu prac B+R oraz należyte dokumentowanie efektów prac na potrzeby organów podatkowych.

Skupiamy się nie tylko wokół spełnienia wymogów ustawowych, lecz w szczególności dbamy o to, aby wprowadzony model rozliczania ulgi B+R wpisał się w dotychczasową kulturę organizacyjną biznesu i przyjętą politykę podatkową i rachunkową. Nasze rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo prawne i podatkowe, przy jednoczesnym dostosowaniu ich do specyfiki prowadzonej działalności oraz jej rozmiaru.

Co zyskują nasi Klienci korzystający z ulgi B+R?

Klienci korzystający z naszego wsparcia w zakresie wdrożenia ulgi badawczo-rozwojowej mogą liczyć w szczególności na:

 • Wymierne korzyści podatkowe i efektywne obniżenie podatku do zapłaty – ulga B+R daje prawo do podwójnego rozpoznania kosztów w rozliczeniu podatkowym. W przypadku wysokokosztowych działalności ulga niejednokrotnie znacząco obniża lub nawet eliminuje podatek do zapłaty.
 • Bezpieczeństwo prawne i podatkowe – nasze rozwiązania zawsze opierają się na bieżącej praktyce organów i interpretacji przepisów dokonywanej przez sądy. Gwarancją bezpieczeństwa jest dokładna dokumentacja rachunkowa, a także interpretacja podatkowa wydana w odniesieniu do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego.
 • Pełne wsparcie ze strony prawnej, podatkowej oraz rachunkowej – Klientom służymy wsparciem w zakresie wszelkich zagadnień związanych z ulgą B+R oraz innych zagadnień podatkowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z ulgą badawczo-rozwojową. Chętnie dzielimy się wiedzą, a nasze wsparcie ma na celu dostarczenie efektywnych i przejrzystych dla Klienta rozwiązań.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346