DORADZTWO PODATKOWE

Zapytaj o ofertę

Doradztwo podatkowe VAT

Nasza wsparcie z zakresu podatku VAT opiera się na kompleksowej pomocy prawnej, która obejmuje rozwiązywanie wszelkich problemów podatkowych związanych z podatkiem VAT.

W ramach naszego wsparcia zapewniamy klientom w szczególności:

 • bieżące doradztwo podatkowe z obszaru podatku VAT;
 • analizy podatkowe rodzących wątpliwości transakcji i rozliczeń mające na celu prawidłową identyfikację wszelkich ryzyk podatkowych, w tym także obejmujące przygotowanie i wdrożenie rozwiązań ograniczających możliwość zakwestionowania rozliczeń VAT przez organy skarbowe (defence file);
 • analizy mające na celu ustalenie skutków podatkowych planowanych transakcji i zdarzeń gospodarczych w celu minimalizacji obszarów ryzyka oraz oceny potencjalnych obszarów oszczędności podatkowych;
 • ocenę wpływu planowanych lub wprowadzonych zmian w przepisach, a także zmian linii interpretacyjnej organów na prowadzoną działalność gospodarczą lub planowane transakcje;
 • pomoc w bieżących kontaktach z organem podatkowym w związku z rozliczeniem podatku VAT (m. in. przygotowywanie wyjaśnień, odwołań, skarg, pism w toku postępowania);
 • reprezentację w toku wszelkich czynności z udziałem organów podatkowych w związku z rozliczeniami podatku VAT, w tym reprezentację w ramach kontroli oraz na etapie sądowo-administracyjnym.

Co mogą Państwo zyskać korzystając z naszego doradztwa podatkowego z zakresu VAT?

Każdemu z naszych Klientów zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu wszelkich zagadnień podatkowych związanych z VAT. Pomagamy potwierdzić poprawność danego zagadnienia, a w razie potrzeby wskazujemy na obszary wymagające dodatkowej analizy lub zabezpieczenia dla ograniczenia jakiegokolwiek ryzyka. Dbamy o to, aby nasze wsparcie było w możliwie jak największym stopniu praktyczne i możliwe do wdrożenia.

Korzystając z naszego wsparcia Klient zyskuje:

 • doradztwo podatkowe z zakresu VAT dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności i potrzeb Klienta (począwszy od krótkich porad mailowych, przez zwięzłe memoranda, aż do eksperckich opinii podatkowych);
 • bieżące wsparcie podatkowe dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników księgowych Klienta odpowiadające potrzebom danej jednostki i jej specyfice, które znacznie zwiększa świadomość z zakresu praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o VAT;
 • stały i elastyczny kontakt z doradcą (za pośrednictwem telefonu, maila, telekonferencji, pisemnych opinii prawny), w tym także konsultacje podatkowe osobiście w siedzibie Klienta;
 • terminowość i szybkość odpowiedzi na kluczowe dla Klienta zagadnienia, która zawsze ma formę analizy merytorycznej zwieńczonej praktycznymi wytycznym;
 • odpowiadające praktyce stosowania przepisów przez organy rekomendacje co do najbezpieczniejszych i najefektywniejszych podatkowo koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych
 • wsparcie nastawione na zapewnienie efektywnego oraz bezpiecznego modelu rozliczenia podatku VAT.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia w zakresie podatku VAT?

Korzystając z naszego wsparcia zyskują Państwo pewność co do prawidłowego sposobu ewidencjonowania i rozliczania wątpliwych transakcji oraz zdarzeń gospodarczych. Naszym Klientom oferujemy także dodatkowe wsparcie podatkowe, które obejmuje możliwość:

 • otrzymywania bieżących informacji o kluczowych zmianach przepisów, orzeczeniach, interpretacjach;
 • udziału w bezpłatnych seminariach, okresowych spotkaniach konsultacyjnych oraz szkoleniach podatkowych;
 • przeprowadzenia okresowych audytów podatkowych VAT;
 • udziału w okresowych warsztatach podatkowych, podczas których przedstawiamy zmiany w przepisach oraz aktualną linię interpretacyjną przepisów podatkowych oraz udzielamy odpowiedzi na bieżące problemy podatkowe naszych Klientów.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346