DORADZTWO PRAWNE

Zapytaj o ofertę

Bieżące doradztwo prawne (hot-line)

Bieżące doradztwo prawne dla firm (hotline prawny) ma na celu zapewnienie szybkiej i konkretnej odpowiedzi na wątpliwości prawne związane z prowadzoną działalnością. Naszym Klientom zapewniamy bezpośredni kontakt telefoniczny oraz mailowy, w tym także w formie spotkań w kancelarii oraz siedzibie Klienta. Odpowiadamy na wszelkie pytania związane ze skutkami prawnymi planowanych działań lub przeprowadzonych operacji. Stały dostęp do konsultacji prawnych zapewnia prawidłową identyfikację obszarów ryzyka oraz zapewnienie pełnego bezpieczeństwa prawnego biznesu.

W ramach bieżącego doradztwa prawnego służymy wsparcie w zakresie wszelkich problemów prawnych, które wynikły lub mogą wyniknąć ze względu na dokonaną, czy też planowaną czynność. Mogą Państwo zwrócić się do nas z dowolnym problemem prawnym, na który udzielimy odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, kierując się jak najlepszym interesem Klienta.. W przypadku bardziej złożonych problemów przygotujemy opinię lub analizę prawną.

Dzięki naszemu bieżącemu doradztwu prawnemu mogą Państwo liczyć na stałą opiekę prawną ze strony specjalistów, którzy znają Państwa specyfikę działalności i problemy prawne jakie w niej występują lub potencjalnie mogą wystąpić.

Nasza oferta

Doradztwo korporacyjne

Zapewniamy profesjonalne i dostosowane do potrzeb Klienta doradztwo korporacyjne dla podmiotów gospodarczych zapewniające ich pełną obsługę prawną w toku bieżącej działalności.

Oferujemy wsparcie w zakresie aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem struktury biznesowej na rynku, jak i w zakresie związanym z wewnętrznym ładem biznesu. Świadczymy usługi prawne skupiające się na doradztwie w kwestiach relacji właścicielskich, odpowiedzialności majątkowej wspólników spółek handlowych i członków organów.

Wspieramy naszych Klientów w sprawach związanych zarówno z komunikacją z rynkiem i kontrahentami, jak też w zakresie związanym ze sporami wewnętrznymi. Pomagamy zabezpieczyć biznes, także na pokolenia świadcząc pomoc prawną w kwestiach związanych z sukcesją biznesu w odniesieniu zarówno do transferu międzypokoleniowego, jak i zamiaru sprzedaży biznesu.

Nasza oferta

Przekształcenia i połączenia

Oferujemy profesjonalne wsparcie prawne i podatkowe procesów przekształcenia, podziałów i połączeń spółek handlowych. Korzystając z naszego wsparcia Klient zyskuje gwarancje bezpiecznego pod kątem prawnym przeprowadzenia procesu, a także optymalizacji rozliczeń podatkowych z nim związanych.

Skupiamy się na przeprowadzeniu procesów przekształceń, podziałów i połączeń w sposób jak najefektywniejszy ze strony biznesowej oraz finansowej. Kompleksowe wsparcie pozwala Klientowi na powierzenie nam całości procesu, który koordynujemy od samego początku, aż do jego finalizacji.

Dzięki rozległemu doświadczeniu z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego,  także podatków dochodowych, podatku VAT oraz cen transferowych, jesteśmy w stanie przeprowadzić każdy proces restrukturyzacji od strony prawnej i podatkowej. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi ekspertami (biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi, audytorami), dzięki czemu jesteśmy w stanie koordynować także procesy wymagające zaangażowania większego grona specjalistów.

Nasza oferta

Umowy handlowe

Wspieramy naszych Klientów w toku przygotowania oraz negocjacji umów handlowych. Doradzamy przy tworzeniu postanowień umownych zabezpieczających interes naszych Klientów oraz pozwalających na bezpieczne podatkowo rozliczenie transakcji.

Pomagamy naszym Klientom stworzyć odpowiednią umowę, a także wspieramy ich w toku negocjacji postanowień umownych z kontrahentem oraz na etapie sporu, zarówno przedsądowego jak i sądowego. Specjalizujemy się w przygotowywaniu umów nazwanych powszechnie występujących w obrocie, jak też umów nienazwanych, w szczególności umów transakcyjnych, umów o realizację wspólnych przedsięwzięć, umów o współpracy i umów pomiędzy wspólnikami bądź udziałowcami.

Opracowujemy umowy, które są bezpieczne od strony prawnej i korzystne od strony podatkowej. Pomagamy egzekwować obowiązki umowne wynikające z opracowanych przez nas umów, a także wspieramy w odpowiednim podatkowym rozliczeniu przychodów z nich wynikających.

Dzięki naszemu wsparciu przy tworzeniu umów handlowych mogą Państwo liczyć na profesjonalną pomoc, która pozwoli zabezpieczyć Państwa interesy, ograniczyć odpowiedzialność oraz pozwoli na korzystne podatkowo ukształtowanie warunków transakcji, a następnie jej prawidłowe rozliczenie.

Nasza oferta

Reprezentacja przed sądem

Reprezentujemy Klientów przed sądem we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności w sprawach związanych z obowiązkami podatkowymi oraz administracyjnymi związanymi z działalnością gospodarczą. Klientom pomagamy także egzekwować należności reprezentując przedsiębiorców w sprawach o zapłatę oraz innych sprawach związanych ze stosunkami zobowiązaniowymi.

Specjalizujemy się w sprawach gospodarczych, w tym w postepowaniach prowadzonych przed wydziałami gospodarczymi reprezentując profesjonalnych uczestników obrotu. Zapewniamy kompleksowe wsparcie obejmujące swoim zakresem etap przygotowawczy, tworzenie pism procesowych, a także reprezentacje przed sądem oraz w toku czynności egzekucyjnych.

Przedsiębiorcom zapewniamy także profesjonalne wsparcie w zakresie prawa spadkowego we wszelkich aspektach związanych z problematyką sukcesji biznesu i transferu międzypokoleniowego.

Nasza oferta

Prawo pracy

Klientom zapewniamy doradztwo prawne we wszystkich sprawach związanych ze stosunkami pracowniczymi. Przygotowujemy analizy, opinie prawne oraz udzielamy konsultacji we wszelkich sprawach związanych z prawem pracy. W zakresie spraw związanych z pracownikami doradzamy także w sferze obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.

Pomagamy wprowadzać bezpieczne rozwiązania prawne i podatkowe zwiększające bezpieczeństwo naszych klientów jako pracodawców. Doradzamy w sprawach związanych z zatrudnianiem i jego racjonalizacją, zabezpieczamy interes naszych klientów na wypadek nadużyć pracowniczych oraz pomagamy przestrzegać wszelkich obowiązków prawnych oraz podatkowych nałożonych na klientów jako pracodawców.

Skupiamy się na identyfikacji wszelkich obszarów nieprawidłowości oraz potencjalnych sfer optymalizacji oraz racjonalizacji kosztów. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i rekomendujemy rozwiązania, które pozwalają w korzystny sposób wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Specjalizujemy się w doradztwie skierowanym do kadry zarządzającej i kadry wyższego szczebla. Pomagamy wdrażać efektywne i bezpieczne od strony prawnej i podatkowej rozwiązania, których korzyści są wymierne dla naszych klientów.

Nasza oferta

Obsługa transakcji

Zapewniamy zarówno kompleksową obsługę korporacyjną spółek, jak też pełne wsparcie w zakresie obsługi transakcji. Zajmujemy się obsługą transakcji oraz procesów M&A zarówno od strony prawnej, jak i podatkowej. Dzięki temu klient zyskuje pewność co do bezpieczeństwa prawnego transakcji oraz efektywności podatkowej i prawidłowego rozpoznania skutków podatkowych.

Nasza oferta skierowana jest zarówno dla kupujących jak i sprzedających. Doradzamy zarówno przy nabywaniu udziałów i akcji, jak też przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. Pomagamy bezpiecznie i efektywnie podatkowo przeprowadzić procesy łączeń i podziałów spółek w związku z transakcjami M&A. W ramach obsługi transakcji przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne i podatkowe pozwalające zarówno na ocenę ryzyka transakcji, jak też na zyskanie cennych argumentów w toku negocjacji warunków umowy.

Oferujemy wsparcie w ramach całego procesu, obejmujące zarówno etap analizy prawnej i podatkowej transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, udział w negocjacjach, aż po zamknięcie transakcji i jej podatkowe rozliczenie.

Dzięki naszemu wsparciu przy obsłudze transakcji mogą Państwo liczyć na profesjonalną pomoc, która pozwoli zabezpieczyć Państwa interesy, ograniczyć odpowiedzialność oraz pozwoli na korzystne przeprowadzenie transakcji od strony prawnej i podatkowej.

Nasza oferta

Kontakt

Adam Żądło radca prawny

ADAM ŻĄDŁO

RADCA PRAWNY, PARTNER

adamzadlo@alcs.pl
+48 576 900 344