DORADZTWO PRAWNE

Zapytaj o ofertę

Doradztwo prawne dla firm (hot-line)

Nasza usługa bieżącego doradztwa prawnego dla firm polega na pozostawaniu do pełnej dyspozycji klienta i udzielaniu szybkich i konkretnych odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące skutków prawnych podjętych lub planowanych działań. W ramach bieżącego doradztwa prawnego zapewniamy Państwu swobodny dostęp do konsultacji prawnych, pozwalających bezpiecznie prowadzić biznes i oceniać potencjalne ryzyka i obszary sporów.

Korzystając z bieżącego doradztwa prawnego uzyskują państwo stały nadzór i opiekę radcy prawnego służącego wsparciem prawnym w odniesieniu do interesujących Państwa problemów. Dzięki stałej opiece prawnej możliwe jest wyeliminowanie ryzyka podjęcia decyzji, która może nieść za sobą negatywne konsekwencje, czy też powodować zwiększone ryzyko sporu z kontrahentem lub administracją państwową. W odniesieniu do każdego zagadnienia, zapewniamy szybką i profesjonalną pomoc prawną.

Dzięki współpracy w ramach bieżącego doradztwa prawnego jesteśmy stanie poznać Państwa biznes i zidentyfikować potencjalne problemy prawne, które mogą mu towarzyszyć. Nasza pomoc prawna zawsze skupia się na jak najszybszej reakcji na kluczowe zmiany w przepisach i orzecznictwie, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiednio wcześnie przygotować naszych klientów do nowych wymogów i zapewnić im pełne bezpieczeństwo prawne. Nasze bieżące wsparcie podatkowe doceniają zarówno przedsiębiorcy, jak i kadry zarządzające wyższego szczebla.

Co oferujemy w ramach doradztwa prawnego dla firm?

W ramach naszego wsparcia Klient może liczyć na porady prawne radcy prawnego i doradcy podatkowego, dzięki czemu Klient otrzymuje gwarancję tego, że jego problem jest dokładnie przeanalizowany, a doradztwo odpowiada jego potrzebom. Nie ograniczamy się przy tym wyłącznie do wykładni przepisów i schematycznego informowania Klienta o skutkach konkretnych zdarzeń. Reagujemy na decyzje Klienta informując na bieżąco o ich skutkach i trzymamy zawsze rękę na pulsie. Oferujemy autorskie rozwiązania i alternatywne ścieżki, dzięki czemu Klient może liczyć na to, że każda jego decyzja będzie efektywna pod kątem prawnym, oraz nie będzie rodzić zbędnego ryzyka.

W ramach oferty bieżącego doradztwa prawnego dla firm (hotline prawnego) zapewniamy w szczególności:

 • stały kontakt telefoniczny oraz mailowy z radcą prawnym;
 • szybkie porady i konsultacje prawne udzielane przez telefon lub za pośrednictwem maila;
 • możliwość osobistych konsultacji prawnych w siedzibie klienta, a także uczestnictwo w spotkaniach wymagających wsparcia ze strony prawnej;
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych dotyczących podniesionych przez klienta zagadnień;
 • analizę i weryfikację umów, porozumień, oświadczeń oraz innych dokumentów pod kątem ich poprawności oraz skutków prawnych z nich wynikających;
 • bieżące wsparcie w zakresie kontaktu z organami administracji państwowej (m. in. przygotowywanie pism, wyjaśnień, a także obecność w toku czynności organów państwowych – ZUS, Inspekcji Pracy, Sanepid, Inspekcji Handlowej, organów udzielających zezwoleń i koncesji itp.);
 • rekomendacje co do najbezpieczniejszego i najoptymalniejszego rozwiązania danego problemu prawnego.

Na jakich obszarach zapewniamy doradztwo prawne?

Zapewniamy Państwu wsparcie w zakresie bieżącego  doradztwa prawnego obejmującego wszelkie zagadnienia prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Specjalizujemy się przy tym w szczególności w doradztwie obejmującym:

 • prawo gospodarcze;
 • prawo cywilne;
 • prawo handlowe;
 • prawo pracy;
 • prawo administracyjne;

Co mogą Państwo dodatkowo zyskać korzystając z naszego doradztwa prawnego?

Decydując się na naszą opiekę prawną mogą Państwo dodatkowo liczyć na:

 • bieżące informowanie o kluczowych zmianach przepisów, orzeczeniach, interpretacjach;
 • seminaria i spotkania konsultacyjne oraz szkolenia prawne dla kadry zarządzającej i komórek księgowych;
 • okresowe audyty prawne;
 • okresowe warsztaty prawne, podczas których przedstawiamy zmiany w przepisach oraz aktualną linię interpretacyjną przepisów dokonywaną przez organy oraz sądy, a także udzielamy odpowiedzi na bieżące problemy naszych Klientów.
Kontakt

Kontakt

Adam Żądło radca prawny

ADAM ŻĄDŁO

RADCA PRAWNY, PARTNER

adamzadlo@alcs.pl
+48 576 900 344