DORADZTWO PRAWNE

Zapytaj o ofertę

Obsługa transakcji

Oferujemy doradztwo prawne przy obsłudze transakcji. Świadczymy pełne wsparcie wszelkich typów transakcji, których przedmiotem są udziały, akcje, przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstwa, czy też wysokocenne składniki majątku związanego z działalnością gospodarczą. W ramach naszego wsparcia zapewniamy w szczególności:

  • przeprowadzenie analiz prawnych i podatkowych na potrzeby planowanej transakcji (due diligence prawne i podatkowe);
  • przygotowanie raportów z badań due diligence przedstawiających potencjalne ryzyka prawne i podatkowe pozwalające na podjęcie strategicznych decyzji dotyczących inwestycji;
  • doradztwo przy zawieraniu umów sprzedaży oraz doradztwo w ramach procesów inwestycyjnych obejmujących przystąpienie do funkcjonującej inwestycji lub rozpoczęcie nowej inwestycji;
  • przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów transakcyjnych (m. in. listów intencyjnych, umów przedwstępnych, umów sprzedaży, umów o zachowaniu poufności, umów zobowiązujących, umów wspólników);
  • udział w negocjacjach i ustalaniu warunków transakcji oraz treści poszczególnych dokumentów, w szczególności w zakresie klauzul umownych oraz zobowiązań stron, zabezpieczeń transakcji);
  • wsparcie w ramach całego procesu – począwszy od wstępnych rozmów, aż po zamknięcie transakcji.

Co Klient zyskuje korzystając z naszego wsparcia w ramach obsługi transakcji?

Korzystając z naszego wsparcia Klient zyskuje pełną opiekę prawną i podatkową, która zapewnia bezpieczne przeprowadzenie transakcji oraz zachowanie jej efektywności podatkowej.

Dzięki naszemu doradztwu obejmującemu analizę prawną i podatkową jesteśmy w stanie dostarczyć cennych informacji mogących mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia warunków transakcji (due diligence dla kupującego) bądź pozwalających na podjęcie odpowiednich działań pozwalających na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej (due diligence dla sprzedającego).

Profesjonalne wsparcie pozwala na przeprowadzenie transakcji w sposób sprawny, wykluczający konieczność ponoszenia zbędnych kosztów oraz minimalizujący ryzyko powstania sporów na przyszłość.

Kontakt

Kontakt

Adam Żądło radca prawny

ADAM ŻĄDŁO

RADCA PRAWNY, PARTNER

adamzadlo@alcs.pl
+48 576 900 344