DORADZTWO PRAWNE

Zapytaj o ofertę

Reprezentacja przed sądem

Oferujemy pełne wsparcie prawne i pomoc we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych. Zapewniamy doradztwo prawne na etapie poprzedzającym spór sądowy, jak i pełne zastępstwo procesowe w toku postepowania sądowego. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, w tym przed sądami administracyjnymi. Oferujemy pełne wsparcie prawne obejmujące reprezentację Klienta przed sądem w sprawach:

 • cywilnych;
 • gospodarczych;
 • handlowych;
 • pracowniczych;
 • administracyjnych;
 • podatkowych;
 • karnych;
 • spadkowych.

W ramach oferowanych usług zapewniamy także reprezentację przed organami administracji publicznej, w szczególności w postępowaniach przed:

 • organami podatkowymi;
 • urzędami regulacyjnymi;
 • instytucjami;
 • organami administracji rządowej i samorządowej.

Co obejmuje nasza oferta reprezentacji przed sądem?

Naszym klientom w ramach obsługi postępowań sądowych zapewniamy pełne wsparcie, które obejmuje swoim zakresem w szczególności:

 • pomoc w przygotowaniu na potrzeby procesu, poprzez przeprowadzenie szczegółowego audytu prawnego sprawy, pozwalającego na ocenę prawdopodobieństwa uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia
 • przygotowanie wszelkich niezbędnych pism inicjujących postępowanie sądowe, w szczególności przygotowanie pozwów;
 • bieżącą pomocą w toku postępowania poprzez przygotowywanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od wyroku zaocznego itp.;
 • reprezentację i zastępstwo procesowe w toku wszelkich czynności przed sądami wszystkich instancji;
 • przygotowanie i wnoszenie wszelkich niezbędnych środków odwoławczych (zażaleń, apelacji);
 • formułowanie odpowiedzi na środki zaskarżenia wnoszone przez przeciwnika procesowego.
Kontakt

Kontakt

Adam Żądło radca prawny

ADAM ŻĄDŁO

RADCA PRAWNY, PARTNER

adamzadlo@alcs.pl
+48 576 900 344