CENY TRANSFEROWE | ANALIZA PORÓWNAWCZA | AUDYT TP

Zapytaj o ofertę

Polityka cen transferowych

Przygotowujemy kompletną politykę cen transferowych zgodną z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami, w tym Wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Nasze podejście gwarantuje spójność polityki transakcyjnej również w przypadku, gdy w skład grupy wchodzą podmioty zagraniczne.

Sporządzona przez nas polityka cen transferowych jest podstawowym narzędziem strukturyzacji transakcji w grupie kapitałowej, który pozwala w sposób automatyczny kalkulować ceny transferowe również dla przyszłych i planowanych transakcji.

W ramach naszych usług badamy także efektywność podatkową z perspektywy wybranego lub wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Co gwarantujemy klientom korzystającym z naszego wsparcia w zakresie polityki cen transferowych?

Decydując się na nasze wsparcie w zakresie polityki TP mogą Państwo liczyć na:

  • przygotowanie mechanizmów kalkulacji ceny transferowej zgodnych z aktualną praktyką oraz opartych na aktualnych trendach z jednoczesnym uwzględnieniem bezpieczeństwa podatkowego i efektywności biznesowej,
  • dostosowanie polityki cen transferowych do specyfiki danej transakcji oraz celów biznesowych podmiotu,
  • możliwość konsultacji na każdym etapie trwania projektu, w tym konsultacji z udziałem osób decyzyjnych ze spółek zagranicznych należących do grupy kapitałowej,
  • wsparcie we wdrożeniu polityki TP oraz stosowaniu korekt zyskowności.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346