CENY TRANSFEROWE | ANALIZA PORÓWNAWCZA | AUDYT TP

Zapytaj o ofertę

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Oferujemy naszym Klientom wsparcie w trakcie całości procesu ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe (APA).

W pierwszej kolejności pomagamy Klientowi zidentyfikować transakcje, które powinny być objęte porozumieniem oraz przygotowujemy w jego imieniu kompletny wniosek do Ministerstwa Finansów zawierający m.in.:

  • określenie profilu funkcjonalnego badanego podmiotu,
  • określenie badanej transakcji oraz lat podlegających analizie,
  • propozycję metody ustalania ceny transakcyjnej,
  • opis sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do badanej transakcji, w tym w szczególności algorytm kalkulacji ceny transferowej, prognozy finansowe na okres obowiązywania APA, analizę danych porównawczych.

W imieniu Klienta wnioskujemy o organizację spotkania wstępnego w Ministerstwie Finansów, podczas którego prezentujemy stanowisko Klienta. W trakcie trwania postępowania odnosimy się do wszystkich uwag MF, na bieżąco reagując na nie i informując Klienta o postępach prac.

Po zawarciu porozumienia, wspieramy Klienta w praktycznym stosowaniu APA oraz wyjaśniamy wszelkie wątpliwości w ramach obsługi po zakończeniu projektu.

Dlaczego warto ubiegać się z nami o uprzednie porozumienie cenowe (APA)? 

W naszej praktyce zawodowej uczestniczyliśmy w zawarciu uprzednich porozumień cenowych (APA) dotyczących transakcji o łącznej wartości przekraczającej 140 milionów złotych. Specjalizując się od lat w zagadnieniach z obszaru cen transferowych (m.in. obejmujących usługi niematerialne), przygotowujemy poszczególne elementy wniosku o APA według opracowanych i sprawdzonych w praktyce koncepcji w relatywnie krótkim czasie. Jesteśmy dostępni dla Ministerstwa Finansów w trakcie trwania całego postępowania, a także utrzymujemy stały kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy z Klientem doradzając we wszystkich kwestiach związanych z APA.

Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346