CENY TRANSFEROWE | ANALIZA PORÓWNAWCZA | AUDYT TP

Zapytaj o ofertę

Analiza porównawcza

Począwszy od 2019 roku analiza porównawcza jest obowiązkowym elementem dokumentacji TP dla wszystkich podatników niezależnie od wartości osiągniętych przez nich przychodów lub poniesionych kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Benchmark study jest zalecanym opracowaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą ustalić cenę w transakcji z podmiotem powiązanym mając do dyspozycji wiarygodne i profesjonalnie zweryfikowane dane. Ten sposób zabezpieczenia podatnika eliminuje lub co najmniej znacząco ogranicza ryzyko kwestionowania rozliczeń podatkowych w odniesieniu do zrealizowanej transakcji.

Czasami specyfika konkretnej transakcji uzasadnia ustalenie ceny nawet na granicy przedziału lub poza nim, natomiast prawidłowa analiza porównawcza stanowi niezbędną bazę wyjściową do dalszych prac nad alokacją przychodów i kosztów pomiędzy strony transakcji.

Co mogą Państwo zyskać korzystając z naszego wsparcia w zakresie analizy danych porównawczych (benchmark)?

Głównymi korzyściami wynikającymi ze współpracy z nami w zakresie analizy danych porównawczych są wyeliminowanie ryzyka odpowiedzialności karnoskarbowej po stronie osób decyzyjnych oraz ryzyka ukarania podmiotu zastosowaniem sankcyjnej stawki podatku.

Ponadto, nasze wsparcie pozwala poznać aktualny poziom rynkowy wartości realizowanych transakcji, posiadając tym samym walory biznesowe, jak i podatkowe. W efekcie przygotowanej analizy, Klient jest zabezpieczony nie tylko od strony formalnej, ale również otrzymuje precyzyjną informację dotyczącą przedziału rynkowego analizowanego wskaźnika (np. marży transakcyjnej netto) dla transakcji, którą przeprowadza.

Najistotniejszymi czynnikami przemawiającymi za rozpoczęciem współpracy z nami są:

  • nasze wsparcie polega na przygotowaniu kompletnej analizy danych porównawczych spełniającej wszystkie wymagania wynikające z ustawy (PIT lub CIT) i rozporządzenia,
  • sporządzając raport z analizy wskazujemy precyzyjnie źródło danych (np. podając nazwę profesjonalnej bazy danych, wersję licencji, numer i dzień aktualizacji), którego wiarygodność nie może być zakwestionowana przez urząd skarbowy,
  • w analizie przykładamy wagę do jednostkowej sytuacji Klienta i nie korzystamy z szablonów branżowych, tym samym opierając założenia stanowiące podstawę analizy na konkretnych informacjach dotyczących stron, przedmiotu i czasu transakcji,
  • przygotowujemy trójstopniową selekcję ostatecznej próby podmiotów lub transakcji porównywalnych korzystając z co najmniej 7-10 unikalnych kryteriów,
  • w razie zaistnienia takiej potrzeby, wspieramy Klientów również w procesie prawidłowego skorygowania ceny transferowej zgodnie z art. 11e ustawy o CIT lub art. 23q ustawy o PIT,
  • w ciągu ostatnich miesięcy przeprowadziliśmy ponad 60 analiz danych porównawczych w 22 różnych branżach oraz ponad 40 szkoleń z zakresu zmian w cenach transferowych dla naszych Klientów, obszernie informując o istotnych zmianach dla biznesu.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346