DECYZJA O WSPARCIU NOWEJ INWESTYCJI

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Decyzja o wsparciu nowej inwestycji

Wydatki na inwestycje mogą uprawniać do skorzystania z bardzo preferencyjnej formy wsparcia jaką jest decyzja o wsparciu nowej inwestycji. Rozwiązanie to szczególnie zainteresować może mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców ze względu na niski próg wartości inwestycji. Samo otrzymanie decyzji o wsparciu, a zwłaszcza poprawne rozliczenie dochodu w związku z wydaną decyzją wymaga znacznego doświadczenia i wiedzy.

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Klientów chcących efektywnie obniżyć podatek w efekcie otrzymania decyzji o wsparciu nowej inwestycji i zapewnić sobie bezpieczeństwo podatkowe w efekcie zachowania prawidłowych zasad rozliczania dochodu w związku z otrzymaną decyzją.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 • ocenę możliwości otrzymania decyzji o wsparciu w związku z planowaną inwestycją – dokonujemy szczegółowej analizy planowanej inwestycji pod kątem wymogów uprawniających do otrzymania decyzji w przedmiocie zwolnienia podatkowego, a także wykonujemy kalkulację potencjalnych oszczędności podatkowych związanych z jej wydaniem;
 • zredagowanie listu intencyjnego na potrzeby wnioskowania o wydanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji – wykazujemy spełnienie przez inwestycję poszczególnych warunków uprawniających do otrzymania decyzji o zwolnieniu z podatku dochodowego oraz prawidłowość dokonanej kalkulacji wysokości zwolnienia;
 • pełne wsparcie w toku postępowania w przedmiocie wydania decyzji o wsparciu nowej inwestycji – reprezentujemy przedsiębiorcę w toku postępowania związanego z wydaniem decyzji;
 • wsparcie przy ewidencji dochodów oraz kosztów związanych z nową inwestycją – dbamy o to, aby prowadzona ewidencja odpowiadała wymogom przepisów oraz zabezpieczała sytuację prawno-podatkową naszego Klienta. Nadzorujemy prawidłowość ustalenia dochodu i zwolnienia podatkowego.
 • zabezpieczenie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej – dzięki interpretacji Klient posiada gwarancję tego, że stosowany model rozliczeń odpowiada przepisom prawa;
 • audyt prawny i podatkowy – dokonujemy przeglądu prawidłowości rozliczania dochodów oraz kosztów związanych z działalnością objętą decyzją o zwolnieniu z podatku dochodowego dla nowej inwestycji. Zapewniamy prawidłowość rozliczeń w efekcie identyfikacji nieprawidłowości i wdrożeniu czynności zaradczych;
 • wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli związanych z rozliczaniem decyzji o wsparciu.

Decyzja o wsparciu nowej inwestycji – dlaczego warto nam powierzyć wsparcie?

Podstawową korzyścią wynikającą otrzymania decyzji o wsparciu nowej inwestycji jest zwolnienie z podatku dochodowego, które może wynieść nawet 70% wartości wydatków kwalifikowanych.

Oprócz korzyści w postaci zaoszczędzonego podatku dochodowego, Klienci korzystający z naszego wsparcia w zakresie aplikowania o decyzję o wsparciu, jak i późniejszego wsparcia przy jej rozliczeniu mogą liczyć w szczególności na:

 • kompleksowe wsparcie, które obejmuje zarówno wstępną analizę możliwości pozyskania decyzji, aplikowanie o decyzję, jak też etap jej rozliczenia;
 • pełne wsparcie ze strony prawnej, podatkowej oraz rachunkowej – określamy wartość przysługującego zwolnienia z opodatkowania, dokonujemy rozdziału dochodów i kosztów pod kątem źródeł opodatkowanych i zwolnionych, dbamy o poprawność dokumentacji na potrzeby rozliczenia zwolnienia;
 • kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych ze zwolnieniem dochodu z opodatkowania (bieżący kontakt z organami, konsultacje, przygotowanie odpowiedzi, pism, środków zaskarżenia).
 • audyt podatkowy rozliczeń – oferujemy okresową weryfikację prawidłowości stosowanych metod rozliczania decyzji, w tym prawidłowość rozliczania dochodów i kosztów pod kątem aktualnej praktyki organów.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346