ZESPÓŁ

Zapytaj o ofertę

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346

Łukasz Chmielecki

Łukasz Chmielecki – doradca podatkowy, partner w ALCS Kancelarii Prawno-Podatkowej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz doradztwa prawo-podatkowego dla biznesu. Specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz kontroli cen transferowych. Przygotowuje dokumentacje cen transferowych dla krajowych i międzynarodowych podmiotów, a także doradza w zakresie wszelkich aspektów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w największych kancelariach podatkowych w Polsce.

Autor licznych publikacji oraz artykułów z zakresu prawa i podatków. Przeprowadził liczne szkolenia o tematyce cen transferowych oraz podatków dochodowych.

Prowadzi obsługę prawną także w języku angielskim i ukraińskim.

Wybrane publikacje

Ł. Chmielecki (współautor) Ordynacja podatkowa 2017. Poradnik dla praktyków, C.H. Beck 2017.

Ł. Chmielecki (współautor) Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, C.H. Beck 2018.

Ł. Chmielecki, Kiedy opłaca się zainwestować pieniądze w firmę medyczną, Rzeczpospolita, 7 października 2017.

Ł. Chmielecki, Jazda po bandzie – jednoosobowa działalność gospodarcza najbardziej ryzykowną formą prowadzenia firmy medycznej, Puls, 3 października 2016.

Ł. Chmielecki, Jazda po bandzie – JDG najbardziej ryzykowną formą prowadzenia firmy medycznej, sierpień 2016, Termedia – Menedżer Zdrowia.

Ł. Chmielecki, Najlepsza dla firmy medycznej jest spółka, 22 lipca 2016, Rzeczpospolita.

ADAM ŻĄDŁO

RADCA PRAWNY, PARTNER

adamzadlo@alcs.pl
+48 576 900 344

Adam Żądło

Adam Żądło – radca prawny, partner w ALCS Kancelarii Prawno-Podatkowej. Specjalista w zakresie prawa spółek i opodatkowania działalności gospodarczej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawno-podatkowego dla biznesu oraz restrukturyzacji z udziałem spółek handlowych. Doradza przesiębiorcom w zakresie wszelkich aspektów prawnych związanych z działalnością gospodarczą, a także wspiera ich w ramach sporów przed sądami. Przeprowadza procesy podziałów, połączeń, likwidacji oraz przekształceń spółek handlowych od strony prawnej i podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w największych kancelariach prawno-podatkowych w Polsce.

Autor licznych publikacji oraz artykułów o tematyce prawnej i podatkowej. Prowadził oraz współprowadził liczne szkolenia z zakresu podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz sukcesji biznesu, w tym także szkolenia podatkowe dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Jest redaktorem prowadzącym portal www.spolkiosobowe.pl, a także autorem publikacji wydawanych przez biuletyny specjalistyczne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prowadzi obsługę prawną także w języku angielskim.

Wybrane publikacje

A. Żądło (współautor),

A. Żądło (współautor), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021, C.H. Beck, 2021

A. Żądło (współautor), Instrukcje księgowe i podatkowe + płyta CD, C.H. Beck, 2021

A. Żądło (współautor), P

A. Żądło (współautor),

A. Żądło, Ochrona konsumenta. Dyrektywa o lepszym egzekwowaniu i unowocześnieniu unijnych przepisów dotyczących konsumenta, Biuletyn Euro Info, 6/2020

A. Żądło (współautor), Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników, Wolters Kluwer 2018.

A. Żądło (współautor), Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, ODDK 2016.

A. Żądło (współautor), Sukcesja biznesu – dlaczego każdy przedsiębiorca potrzebuje planu sukcesji, 2016.

A. Żądło, Uproszczenia w przepisach podatkowych i rachunkowych dla małych i średnich przedsiębiorców. Pakiet MŚP, Biuletyn Euro Info 5/2019.

A. Żądło, Implementacja dyrektywy PSD2. Wpływ regulacji na systemy motywacyjne stosowane przez przedsiębiorców, Biuletyn Euro Info 1/2019.

A. Żądło, Podatek od wyjścia. Nowe przepisy już od 2019 r., Biuletyn Euro Info 9/2018.

A. Żądło (współautor), Opodatkowanie fundacji prywatnych, Przegląd Podatkowy nr 8/2018.

A. Żądło, Nowe zasady opodatkowania VAT bonów towarowych. Implementacja przepisów UE, Biuletyn Euro Info 6/2018.

A. Żądło, Elektronizacja postępowania rejestrowego. Nowe zasady składania sprawozdań finansowych do KRS, Biuletyn Euro Info 3/2018.

A. Żądło (współautor), Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców, Przegląd Podatkowy 8/2017.

A. Żądło (współautor), Fiskus odmawia wyjaśnień, Rzeczpospolita, 21 sierpnia 2017.

A. Żądło (współautor), Ministerstwo Finansów publikuje ostrzeżenia. 21 sierpnia 2017, Rzeczpospolita.

A. Żądło (współautor), Rok obowiązywania klauzuli: czy restrukturyzacja jest nadal możliwa?, 21 sierpnia 2017, Rzeczpospolita.