DORADZTWO PODATKOWE

Zapytaj o ofertę

Bieżące doradztwo podatkowe (hot-line)

Nasza usługa bieżącego doradztwa podatkowego opiera się na udzielaniu szybkich i zwięzłych odpowiedzi na jakiekolwiek podatkowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Poprzez bieżące doradztwo podatkowe uzyskują państwo stały nadzór i opiekę doradcy podatkowego oraz radcy prawnego. Dzięki temu możliwym jest wyeliminowanie ryzyka podjęcia decyzji, która może nieść za sobą negatywne konsekwencje lub powodować zwiększone ryzyko podatkowe. W każdym przypadku zapewniamy szybką i profesjonalną pomoc.

Dzięki bieżącej opiece podatkowej jesteśmy w stanie poznać Państwa biznes. To z kolei pozwoli nam informować Państwa i reagować na bieżąco w przypadku jakichkolwiek istotnych zmian w prawie, a także zmian linii interpretacyjnej organów podatkowych lub sądów. Nasze bieżące wsparcie podatkowe doceniają w szczególności dyrektorzy finansowi oraz komórki księgowe przedsiębiorstw naszych klientów.

Co oferujemy w ramach bieżącego doradztwa podatkowego?

W ramach oferty bieżącego doradztwa podatkowego (hotline podatkowego) zapewniamy w szczególności:

 • stały kontakt telefoniczny oraz mailowy z doradcą podatkowym oraz radcą prawnym;
 • szybkie porady i konsultacje podatkowe udzielane przez telefon lub za pośrednictwem maila;
 • możliwość osobistych konsultacji podatkowych w siedzibie klienta, a także uczestnictwo w spotkaniach wymagających wsparcia ze strony podatkowej;
 • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych dotyczących podniesionych przez klienta zagadnień;
 • analizę i weryfikację umów, porozumień, deklaracji podatkowych, oświadczeń oraz innych dokumentów pod kątem ich poprawności oraz skutków podatkowych z nich wynikających;
 • bieżące wsparcie w zakresie kontaktu z organami podatkowymi (m. in. przygotowywanie pism, wyjaśnień, a także obecność w toku czynności organów podatkowych);
 • rekomendacje co do najbezpieczniejszego i najoptymalniejszego rozwiązania danego problemu podatkowego;
 • przygotowywanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Na jakich obszarach podatkowych zapewniamy bieżące doradztwo podatkowe?

Zapewniamy Państwu wsparcie w zakresie bieżącego  doradztwa podatkowego obejmującego m. in.:

 • podatek dochodowy od osób prawnych;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • podatek od towarów i usług;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • podatek od nieruchomości;
 • podatek akcyzowy;
 • cła.

Co jeszcze mogą Państwo zyskać dzięki naszemu bieżącemu doradztwu podatkowemu?

Decydując się na naszą opiekę podatkową mogą Państwo dodatkowo liczyć na:

 • bieżące informowanie o kluczowych zmianach przepisów, orzeczeniach, interpretacjach oraz nowych możliwościach optymalizacyjnych;
 • seminaria i spotkania konsultacyjne oraz szkolenia podatkowe;
 • okresowe audyty podatkowe;
 • okresowe warsztaty podatkowe, podczas których przedstawiamy zmiany w przepisach oraz aktualną linię interpretacyjną przepisów podatkowych oraz udzielamy odpowiedzi na bieżące problemy podatkowe naszych klientów.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346