CENY TRANSFEROWE | ANALIZA PORÓWNAWCZA | AUDYT TP

Zapytaj o ofertę

Audyt cen transferowych

Audyt cen transferowych jest narzędziem identyfikacji zagrożeń wynikających z dokonywania transakcji z podmiotami powiązanymi. Jego adresatem są podmioty dokonujące takich transakcji oraz ewentualni przyszli nabywcy takich podmiotów.

Audyt cen transferowych jest szczególnie zalecany w sytuacji, gdy:

  • zmieniły się osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie i dokumentowanie transakcji (np. prezes zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy),
  • w ciągu ostatnich 6 lat podatkowych podmiot przeprowadzał transakcje różnego rodzaju (np. sprzedaż towarów i świadczenie usług doradczych),
  • podmiot jest przygotowywany do sprzedaży – osoby zarządzające przedsiębiorstwem powinny mieć świadomość jakie ryzyka występują w obszarze TP, aby wyeliminować je przed przystąpieniem do negocjacji z potencjalnymi nabywcami.

Przeprowadzając audyt cen transferowych zakończony raportem, identyfikujemy wszystkie zagrożenia i ryzyka wynikające z dokonywanych transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym m.in. w zakresie spełnienia warunków formalnych i poprawności merytorycznej dokumentacji, wyboru metody i sposobu kalkulacji zysków, dowodów wykonania usług.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia w zakresie audytu cen transferowych?

Decydując się na nasze wsparcie w zakresie audytu TP mogą Państwo liczyć na:

  • weryfikację zgodności warunków zawieranych lub planowanych transakcji z zasadą ceny rynkowej (arm’s length principle),
  • identyfikację profilu funkcjonalnego podmiotu,
  • identyfikację oraz weryfikację roli podmiotu w ramach grupowego łańcucha wartości,
  • badanie prawidłowości rozkładu ryzyka i angażowania kapitału ludzkiego oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNIP) w kontekście ustalonej ceny transferowej,
  • wskazanie obszarów istniejącego ryzyka, prawdopodobieństwa jego materializacji oraz kalkulacja kwot objętych tym ryzykiem,
  • wskazanie kompleksowych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i efektywności podatkowej podmiotu.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346