DORADZTWO PODATKOWE

Zapytaj o ofertę

IP BOX

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Klientów chcących zyskać znaczące oszczędności podatkowe w efekcie skorzystania z IP BOX.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 1. audyt osiąganych dochodów pod kątem możliwości skorzystania z IP BOX – dokonujemy szczegółowej analizy oferowanych produktów oraz usług pod kątem kwalifikacji osiąganych z nich dochodów na potrzeby IP BOX. W ramach audytu identyfikujemy wszelkie obszary mogące podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu;
 2. odpowiednią kwalifikację dochodów i podział kosztów na potrzeby skorzystania z opodatkowania w ramach IP BOX – wskazujemy, które kategorie dochodów mogą podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu oraz dostosowujemy prowadzoną ewidencję rachunkową do wymogów ustawowych;
 3. zabezpieczenie sytuacji prawno-podatkowej Klienta – w przypadku zamiaru skorzystania z IP BOX na życzenie Klienta występujemy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Tworzymy także odpowiednią dokumentację wewnętrzną oraz ewidencję rachunkową, która zapewnia przejrzystość rozliczeń podatkowych. Dzięki temu zapewniamy naszym Klientom prawidłowość skorzystania z rozliczenia dochodu w ramach IP BOX;
 4. pełne wsparcie przy rozliczeniu dochodu w ramach IP BOX – pomagamy wdrożyć odpowiednie rozwiązania rachunkowe i podatkowe pozwalające na prawidłową kwalifikację dochodów i kosztów rozliczanych w ramach IP BOX, a także wspieramy naszych Klientów przy rozliczeniu podatku w ramach zeznania rocznego;
 5. stałą opiekę prawną, podatkową oraz rachunkową – nasi Klienci mogą liczyć na stałe wsparcie merytoryczne zapewniające prawidłowość rozliczenia podatku (opieka powdrożeniowa).
 6. pomoc na etapie czynności sprawdzających i kontroli – każdy z naszych Klientów może liczyć na wsparcie z naszej strony w roli pełnomocnika w toku czynności sprawdzających i kontroli związanych z weryfikacją prawidłowości skorzystania z IP BOX;

Na jakich obszarach oferujemy wsparcie w ramach oferty IP BOX?

Nasi Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony prawnej, podatkowej oraz rachunkowej. Pomagamy dochować wszelkich obowiązków nałożonych przez ustawę i zachować pełną poprawność rozliczeń podatkowych od strony formalnej (m. in. dbamy o zapewnienie prawidłowości ewidencji przychodów oraz kosztów, zabezpieczamy prawo do skorzystania z IP BOX za pośrednictwem interpretacji indywidualnej) jak i organizacyjnej (oferujemy pełne wsparcie w zakresie prawidłowej ewidencji prac badawczo-rozwojowych kluczowych dla opodatkowania w ramach IP BOX).

Skupiamy się nie tylko wokół spełnienia wymogów ustawowych, lecz w szczególności dbamy o to, aby wprowadzane przez nas rozwiązania dostosowane były do specyfiki działalności Klienta i jej rozmiaru.

Co zyskują nasi Klienci korzystający z IP BOX?

Klienci korzystający z naszego wsparcia w zakresie wdrożenia ulgi badawczo-rozwojowej mogą liczyć w szczególności na:

 • wymierne korzyści podatkowe i efektywne obniżenie podatku do zapłaty – dokonujemy odpowiedniej klasyfikacji dochodów, w efekcie czego możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% podatku;
 • bezpieczeństwo prawne i podatkowe – nasze rozwiązania zawsze opierają się na bieżącej praktyce organów i interpretacji przepisów dokonywanej przez sądy. Gwarancją bezpieczeństwa jest dokładna dokumentacja rachunkowa, a także interpretacja podatkowa wydana w odniesieniu do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego;
 • pełne wsparcie ze strony prawnej, podatkowej oraz rachunkowej – klientom służymy wsparciem w zakresie wszelkich zagadnień związanych z IP BOX oraz innych zagadnień podatkowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z mechanizmem IP BOX (w tym doradztwo w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej).

Co jeszcze mogą Państwo zyskać dzięki naszemu bieżącemu doradztwu podatkowemu?

Decydując się na naszą opiekę podatkową mogą Państwo dodatkowo liczyć na:

 • bieżące informowanie o kluczowych zmianach przepisów, orzeczeniach, interpretacjach oraz nowych możliwościach optymalizacyjnych;
 • seminaria i spotkania konsultacyjne oraz szkolenia podatkowe;
 • okresowe audyty podatkowe;
 • okresowe warsztaty podatkowe, podczas których przedstawiamy zmiany w przepisach oraz aktualną linię interpretacyjną przepisów podatkowych oraz udzielamy odpowiedzi na bieżące problemy podatkowe naszych klientów.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346