DORADZTWO PRAWNE

Zapytaj o ofertę

Prawo pracy

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszelkich sprawach związanych z:

  • zatrudnianiem pracowników, w tym w szczególności pracowników wyższego szczebla (kadry menedżerskiej) oraz pracowników posiadających dostęp do informacji wrażliwych oraz know-how;
  • zwalnianiem kadry menadżerskiej i kluczowych pracowników;
  • racjonalizacją i optymalizacją zatrudnienia poprzez wdrażanie elastycznych form zatrudnienia;
  • outsourcingiem zatrudnienia i innymi zewnętrznymi formami zatrudnienia;
  • tworzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności regulaminów, polityk i szczegółowej dokumentacji pracowniczej;
  • sporami sądowymi z pracownikami;
  • kontrolami ze strony organów administracji państwowej oraz instytucji państwowych.
  • audytem obecnej struktury zatrudnienia i stosowanych form zatrudnienia pod kątem zgodności z przepisami;
  • wdrożeniem efektywnych od strony podatkowej rozwiązań pozwalających na generowanie oszczędności.

Co Klient może zyskać dzięki naszej obsłudze w zakresie prawa pracy?

Klienci korzystający z naszego wsparcia zyskują kompleksową pomoc prawną przy opracowaniu niezbędnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem, w tym w szczególności pomoc w zakresie sporządzenia umów o pracę oraz umów związanych z zatrudnieniem (umów o zachowaniu poufności, umów o odpowiedzialności za majątek powierzony, umów o zakazie konkurencji itp.).

Naszym Klientom pomagamy także we wszelkich aspektach prawnych związanych z zatrudnieniem kluczowej kadry, w tym pracowników posiadających dostęp do know-how oraz wrażliwych danych przedsiębiorstwa, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić zabezpieczenie interesu prawnego naszego Klienta jako pracodawcy. W ramach naszego wsparcia pomagamy bezpiecznie od strony prawnej zakończyć stosunek pracy, w tym reprezentujemy pracodawców w sporze z pracownikami, pozwalając na eliminację ryzyka w związku z nieprawidłowościami w tym zakresie.

Korzystając z naszego doradztwa w zakresie racjonalizacji i optymalizacji zatrudnienia Klient zyskuje możliwość wdrożenia w ramach swojej działalności optymalnych i bezpiecznych podatkowo form zatrudnienia. Pomagamy zarówno zidentyfikować obszary możliwej optymalizacji, jak i funkcjonujące obecnie obszary zwiększonego ryzyka. Doradzamy w zakresie rozwiązań korzystnych finansowo dla pracowników oraz pracodawcy oraz pomagamy ograniczyć ryzyko ustalenia stosunku pracy w ramach zawartych już umów.

Klienci korzystający z naszego wsparcia prawnego mają zapewnione także kompleksowe podejście od każdego problemu pracowniczego od strony ubezpieczeń społecznych oraz obowiązków na gruncie PIT i CIT. Naszym Klientom doradzamy również w zakresie związanym z zewnętrznymi formami zatrudnienia, w tym w zakresie outsourcingu pracowniczego oraz oceniamy zgodność stosowanych rozwiązań z przepisami, zarówno pod kątem regulacji prawa pracy, jak i ustaw podatkowych oraz ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

Przeprowadzamy audyty prawidłowości rozliczeń ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego, w tym obowiązków podatkowych pracodawcy jako płatnika. Identyfikujemy wszelkie obszary nieprawidłowości oraz rekomendujemy działania zaradcze przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Kontakt

Kontakt

ADAM ŻĄDŁO

RADCA PRAWNY, PARTNER

adamzadlo@alcs.pl
+48 576 900 344