DORADZTWO PRAWNE

Zapytaj o ofertę

Prawo pracy

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszelkich sprawach związanych z:

  • zatrudnianiem pracowników, w tym w szczególności pracowników wyższego szczebla (kadry menedżerskiej) oraz pracowników posiadających dostęp do informacji wrażliwych oraz know-how;
  • zwalnianiem kadry menadżerskiej i kluczowych pracowników;
  • racjonalizacją i optymalizacją zatrudnienia poprzez wdrażanie elastycznych form zatrudnienia;
  • outsourcingiem zatrudnienia i innymi zewnętrznymi formami zatrudnienia;
  • tworzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności regulaminów, polityk i szczegółowej dokumentacji pracowniczej;
  • sporami sądowymi z pracownikami;
  • kontrolami ze strony organów administracji państwowej oraz instytucji państwowych.
  • audytem obecnej struktury zatrudnienia i stosowanych form zatrudnienia pod kątem zgodności z przepisami;
  • wdrożeniem efektywnych od strony podatkowej rozwiązań pozwalających na generowanie oszczędności.

Co Klient może zyskać dzięki naszej obsłudze w zakresie prawa pracy?

Klienci korzystający z naszego wsparcia zyskują kompleksową pomoc prawną przy opracowaniu niezbędnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem, w tym w szczególności pomoc w zakresie sporządzenia umów o pracę oraz umów związanych z zatrudnieniem (umów o zachowaniu poufności, umów o odpowiedzialności za majątek powierzony, umów o zakazie konkurencji itp.).

Naszym Klientom pomagamy także we wszelkich aspektach prawnych związanych z zatrudnieniem kluczowej kadry, w tym pracowników posiadających dostęp do know-how oraz wrażliwych danych przedsiębiorstwa, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić zabezpieczenie interesu prawnego naszego Klienta jako pracodawcy. W ramach naszego wsparcia pomagamy bezpiecznie od strony prawnej zakończyć stosunek pracy, w tym reprezentujemy pracodawców w sporze z pracownikami, pozwalając na eliminację ryzyka w związku z nieprawidłowościami w tym zakresie.

Korzystając z naszego doradztwa w zakresie racjonalizacji i optymalizacji zatrudnienia Klient zyskuje możliwość wdrożenia w ramach swojej działalności optymalnych i bezpiecznych podatkowo form zatrudnienia. Pomagamy zarówno zidentyfikować obszary możliwej optymalizacji, jak i funkcjonujące obecnie obszary zwiększonego ryzyka. Doradzamy w zakresie rozwiązań korzystnych finansowo dla pracowników oraz pracodawcy oraz pomagamy ograniczyć ryzyko ustalenia stosunku pracy w ramach zawartych już umów.

Klienci korzystający z naszego wsparcia prawnego mają zapewnione także kompleksowe podejście od każdego problemu pracowniczego od strony ubezpieczeń społecznych oraz obowiązków na gruncie PIT i CIT. Naszym Klientom doradzamy również w zakresie związanym z zewnętrznymi formami zatrudnienia, w tym w zakresie outsourcingu pracowniczego oraz oceniamy zgodność stosowanych rozwiązań z przepisami, zarówno pod kątem regulacji prawa pracy, jak i ustaw podatkowych oraz ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

Przeprowadzamy audyty prawidłowości rozliczeń ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego, w tym obowiązków podatkowych pracodawcy jako płatnika. Identyfikujemy wszelkie obszary nieprawidłowości oraz rekomendujemy działania zaradcze przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Kontakt

Kontakt

Adam Żądło radca prawny

ADAM ŻĄDŁO

RADCA PRAWNY, PARTNER

adamzadlo@alcs.pl
+48 576 900 344