DORADZTWO PODATKOWE

Zapytaj o ofertę

Planowanie podatkowe

Nasze wsparcie w ramach planowania podatkowego polega na doradzaniu w wyborze najbezpieczniejszych i najefektywniejszych pod kątem podatkowym rozwiązań związanych z założeniem, prowadzeniem oraz zakończeniem działalności.

Analizujemy skutki podatkowe planowanych działań klienta, oceniamy ich następstwa, a następnie sugerujemy najkorzystniejsze rozwiązania, które pozwolą na zachowanie efektywnego opodatkowania przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa podatkowego.

W ramach planowania podatkowego wspieramy naszych klientów w zakresie wszelkich decyzji związanych z prowadzeniem biznesu. Proponujemy jedynie zgodne z prawem rozwiązania, których wdrożenie nie będzie wiązać się z ryzykiem finansowym. Pomagamy naszym klientom eliminować zbędne opodatkowanie planowanych działań sygnalizując możliwe alternatywne ścieżki prowadzące do zakładanego celu.

Na jakich obszarach oferujemy planowanie podatkowe?

Nasza oferta planowania podatkowego obejmuje między innymi:

 • audyt aktualnej efektywności podatkowej prowadzonego biznesu (na gruncie podatków dochodowych, a także podatku od nieruchomości);
 • doradztwo w zakresie wyboru najoptymalniejszej pod kątem podatkowym formy prawnej działalności oraz struktury biznesowej;
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej (przekształcenia, połączenia, podziały, aporty, przekształcenia);
 • kompleksowe wsparcie w zakresie procesów fuzji i przejęć;
 • opracowanie korzystnych pod katem podatkowym wariantów zakończenia działalności prowadzonej w dowolnej z form (likwidacje oraz rozwiązania spółek);
 • doradztwo prawne i podatkowe przy rezygnacji z inwestycji (w zakresie transakcji sprzedaży udziałów, wystąpienia ze spółki, sprzedaży przedsiębiorstwa itp.);
 • wsparcie w zakresie identyfikacji możliwości efektywnego obniżenia podatku poprzez skorzystanie z ulg oraz preferencji podatkowych (ulga B+R, IP BOX, decyzja o wsparciu nowych inwestycji itp.);
 • doradztwo w zakresie sukcesji biznesu przy wykorzystaniu krajowych (rozwiązania spadkowe, spółki celowe) i międzynarodowych rozwiązań prawnych (trusty i fundacje prywatne);
 • doradztwo prawne i podatkowe w zakresie transakcji zbycia wysokocennych aktywów (nieruchomości, akcji, udziałów, przedsiębiorstwa)

Co gwarantujemy klientom korzystającym z naszej usługi planowania podatkowego?

Decydując się na nasze wsparcie w zakresie planowania podatkowego mogą Państwo liczyć na:

 • wszechstronną analizę ryzyka prawnego i podatkowego planowanej transakcji oraz inwestycji;
 • efektywnie podatkowo zaplanowanie inwestycji oraz transakcji;
 • bezpieczeństwo prawne i podatkowe oferowanych rozwiązań
 • kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe przy wdrożeniu i implementacji opracowanych rozwiązań.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346