DORADZTWO PODATKOWE

Zapytaj o ofertę

Kontrola podatkowa i postępowania podatkowe

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie naszych klientów w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz wszelkich postępowań w sprawach podatkowych oraz celnych. Kontrola podatkowa jest doświadczeniem zarówno stresującym dla Klienta, jak i wymagającym odpowiedniej wiedzy i przygotowania.

Nasze wsparcie obejmuje profesjonalne zastępstwo w toku czynności przeprowadzanych przez organ. W tym zakresie mogą Państwo liczyć w szczególności na:

 • naszą obecność w toku czynności jako pełnomocnik pozostający w bieżącym kontakcie z organem;
 • przygotowywanie wszelkich niezbędnych odpowiedzi na wezwania oraz pism w toku kontroli oraz postępowania podatkowego, w tym wniosków pozwalających zabezpieczyć interes podatnika;
 • reprezentację w toku przesłuchań strony oraz świadków, a także w toku wizji lokalnych;
 • bieżący kontakt z kontrolującym oraz organem podatkowy oraz monitorowanie czynności pod kątem ich zasadności oraz prawnej dopuszczalności;
 • przygotowywanie i składanie niezbędnych środków zaskarżenia (zastrzeżeń do protokołu kontroli, zażaleń, odwołań oraz skarg do sądów administracyjnych).

Na jakich obszarach oferujemy reprezentację w toku kontroli i postępowań podatkowych?

Zapewniamy profesjonalne wsparcie i reprezentację w zakresie kontroli i postepowań związanych z każdym podatkowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej.

Specjalizujemy się w obsłudze kontroli oraz postępowań podatkowych będących obecnie obiektem szczególnego zainteresowania organów podatkowych, tj. dotyczących m. in.:

 • kontroli cen transferowych;
 • kontroli dokumentowania usług niematerialnych;
 • kontroli zasad rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w czasie;
 • kontroli sposobu rozliczania korzystania z praw własności intelektualnej (w tym znaków towarowych);
 • kontroli zasad poboru podatku u źródła;
 • kontroli prawidłowości rozpoznawania ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego na terytorium Polski;
 • kontroli prawa do stosowania ulgi badawczo-rozwojowej (kontrolach ulgi B+R);
 • kontroli czynności restrukturyzacyjnych pod kątem możliwości przypisania im charakteru czynności zmierzających do uchylania się od opodatkowania (objętych klauzulą GAAR);
 • kontroli czynności pod kątem możliwości zastosowania małych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania (tzw. TAAR).

Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe – dlaczego warto nam powierzyć wsparcie?

Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe wymaga profesjonalnego wsparcia. Nasze doświadczenie pozwala na kompleksowe wsparcie Klienta wychodzące poza standardowe ramy. Korzystając z naszej obsługi prawnej i podatkowej zapewniamy Państwu pełną opiekę, obejmującą w szczególności:

 • analizę ryzyka podatkowego związanego z prowadzoną kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem podatkowym;
 • przygotowanie najkorzystniejszej strategii postępowania;
 • reprezentację w toku całego procesu, w tym w zakresie złożenia środków odwołania;
 • reprezentację na etapie odwoławczym, w tym w zakresie przygotowania skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentację przed sądem;
 • wsparcie w procesie odzyskania nadpłaconych podatków.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346