CENY TRANSFEROWE | ANALIZA PORÓWNAWCZA | AUDYT TP

Zapytaj o ofertę

Kontrola cen transferowych

Kontrola cen transferowych stanowi obecnie obszar dużego zainteresowania organów podatkowych. Wspieramy klientów w trakcie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w obszarze cen transferowych opierając się zarówno na biegłej znajomości przepisów proceduralnych, jak i przepisów materialnych. Przedstawiamy Klientowi najkorzystniejsze drogi rozwiązania sporu z urzędem skarbowym oraz praktyczne konsekwencje ich wyboru dla biznesu Klienta.

Przed rozpoczęciem kontroli lub w jej trakcie, przedstawiamy organom podatkowym dokumenty i informacje uzasadniające prawidłowość stosowanych cen transferowych przez Klienta.

W ramach toczonych kontroli lub postępowań podatkowych, w jasny sposób przedstawiamy Klientowi skutki każdej czynności podjętej przez urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy, a także w odpowiedzi podejmujemy środki mające na celu zabezpieczenie interesu Klienta.

Kontrola cen transferowych – dlaczego warto nam powierzyć opiekę?

Posiadamy kompetencje pozwalające nam pełnić rolę pełnomocników Klienta we wszystkich etapach kontroli i postępowania podatkowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Kontrola cen transferowych to jeden z naszych kluczowych obszarów działalności. Z tego względu nasze wsparcie daleko wykracza poza standardowe odnoszenie się do treści przepisów. W ramach reprezentacji naszych Klientów powołujemy się na stanowiska sądów oraz organów podatkowych w analogicznych sprawach, a także bazujemy na powszechnie uznanych międzynarodowych źródłach prawa, jak wytyczne OECD, raporty EU Joint Transfer Pricing Forum.

Posiadane doświadczenie pozwala nam ocenić szansę na skuteczną rewizję decyzji organu podatkowego w ramach postępowania odwoławczego lub postępowania przed sądem administracyjnym.

Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346