DORADZTWO PODATKOWE

Zapytaj o ofertę

Doradztwo podatkowe PIT

Nasze doradztwo podatkowe PIT opiera się na kompleksowej pomocy prawnej, która obejmuje rozwiązywanie wszelkich problemów podatkowych związanych z podatkiem PIT.

W ramach naszego wsparcia zapewniamy Klientom w szczególności:

 • bieżącą pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności pod kątem poprawności kwalifikacji podatkowej przychodów oraz kosztów związanych z działalnością pod kątem PIT;
 • analizę skutków podatkowych planowanych działań biznesowych (transakcji sprzedaży, przekształceń, połączeń, podziałów, likwidacji) w zakresie obciążeń podatkowych związanych z daną czynnością oraz potencjalnych obszarów oszczędności podatkowych w tym zakresie;
 • opracowywanie efektywnych podatkowo struktur i form działalności, w tym opracowywanie optymalnych form wynagrodzenia kadry wyższego szczebla (członków zarządu, menedżerów, członków rad nadzorczych);
 • analizę podatkową zawieranych umów pod kątem prawidłowej klasyfikacji dochodów oraz kosztów podatkowych, w tym także modyfikacje do zawartych umów w celu minimalizacji ryzyka podatkowego oraz osiągnięcia efektywności podatkowej rozliczeń;
 • analizę prawidłowości rozliczeń PIT pod kątem kwalifikacji dochodów do źródeł oraz momentu rozpoznawania kosztów podatkowych (także w formie audytu podatkowego).

Co mogą Państwo zyskać korzystając z naszego doradztwa w PIT?

Każdemu z naszych Klientów zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu wszelkich zagadnień podatkowych związanych z PIT. Nie ograniczamy się wyłącznie do analizy skutków podatkowych wybranego problemu. Aktywnie poszukujemy alternatywnych sposobów rozwiązania zidentyfikowanych problemów i dążymy do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podatkowego mając zawsze na względzie cel biznesowy Klienta.

Korzystając z naszego wsparcia Klient zyskuje:

 • doradztwo podatkowe z zakresu PIT dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności i potrzeb Klienta;
 • bieżące wsparcie podatkowe dla dyrektorów finansowych, głównych księgowychoraz pracowników księgowych klienta odpowiadające potrzebom danej jednostki i jej specyfice
 • stały i elastyczny kontakt z doradcą (za pośrednictwem telefonu, maila, telekonferencji, pisemnych opinii prawny);
 • możliwość osobistych konsultacji podatkowych w siedzibie klienta, a także uczestnictwo w spotkaniach wymagających wsparcia ze strony podatkowej;
 • terminowość i szybkość odpowiedzi na kluczowe dla klienta zagadnienia;
 • rekomendacje co do najbezpieczniejszych i najefektywniejszych podatkowo koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych;
 • wsparcie nastawione na zapewnienie oszczędności i efektywności rozliczeń oraz na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa podatkowego w PIT;
 • możliwość otrzymania eksperckich opinii prawnych oraz wnioskowania o interpretacje indywidualne dotyczące niestandardowych sytuacji i form rozliczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia w obszarze podatku PIT?

Korzystając z naszego wsparcia zyskują Państwo możliwość szybkiego rozwiązania wszelkich problemów podatkowych z obszaru PIT związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także otrzymują możliwość:

 • otrzymywania bieżących informacji o kluczowych zmianach przepisów, orzeczeniach, interpretacjach oraz nowych możliwościach optymalizacyjnych;
 • udziału w bezpłatnych seminariach, okresowych spotkaniach konsultacyjnych oraz szkoleniach podatkowych;
 • przeprowadzenia okresowych audytów podatkowych;
 • udziału w okresowych warsztatach podatkowych, podczas których przedstawiamy zmiany w przepisach oraz aktualną linię interpretacyjną przepisów podatkowych, a także udzielamy odpowiedzi na bieżące problemy podatkowe naszych Klientów.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346