DORADZTWO PODATKOWE

Zapytaj o ofertę

Doradztwo podatkowe CIT

Nasze doradztwo podatkowe CIT opiera się na kompleksowej pomocy prawnej, która obejmuje rozwiązywanie wszelkich problemów podatkowych związanych z podatkiem CIT.

W ramach naszego wsparcia zapewniamy Klientom w szczególności:

 • bieżącą pomoc przy interpretacji przepisów oraz ocenie prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku CIT;
 • analizę skutków podatkowych planowanych działań biznesowych (transakcji sprzedaży, przekształceń, połączeń, podziałów, likwidacji) w zakresie obciążeń podatkowych związanych z daną czynnością oraz potencjalnych obszarów oszczędności podatkowych w tym zakresie;
 • analizę podatkową zawieranych umów, obejmującą w szczególności dokładną prezentację konsekwencji podatkowych, w tym doradztwo w zakresie modyfikacji umów pod kątem osiągnięcia efektywności podatkowej rozliczeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego;
 • analizę prawidłowości rozliczeń określonych transakcji lub zdarzeń gospodarczych pod kątem CIT (także w formie audytu podatkowego).

Co mogą Państwo zyskać korzystając z naszego doradztwa podatkowego z zakresu CIT?

Każdemu z naszych Klientów zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu wszelkich zagadnień podatkowych związanych z CIT. Korzystając z naszego doświadczenia oferujemy Klientom wsparcie zapewniające nie tylko możliwość eliminacji ryzyka podatkowego związanego z nieprawidłowością rozliczeń, lecz także możliwość poszukiwania obszarów potencjalnych oszczędności podatkowych.

Korzystając z naszego wsparcia Klient zyskuje w szczególności:

 • doradztwo podatkowe z zakresu CIT dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności i potrzeb Klienta;
 • bieżące wsparcie podatkowe dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników księgowych Klienta odpowiadające potrzebom danej jednostki i jej specyfice;
 • stały i elastyczny kontakt z doradcą (za pośrednictwem telefonu, maila, telekonferencji, pisemnych opinii prawny);
 • możliwość osobistych konsultacji podatkowych w siedzibie Klienta, a także uczestnictwo w spotkaniach wymagających wsparcia ze strony podatkowej;
 • terminowość i szybkość odpowiedzi na kluczowe dla Klienta zagadnienia;
 • rekomendacje co do najbezpieczniejszych i najefektywniejszych podatkowo koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych;
 • wsparcie nastawione na zapewnienie oszczędności i efektywności rozliczeń oraz na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa podatkowego na obszarze CIT;
 • możliwość otrzymania eksperckich opinii prawnych oraz wnioskowania o interpretacje indywidualne dotyczące niestandardowych sytuacji i form rozliczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia w zakresie podatku CIT?

Korzystając z naszego wsparcia zyskują Państwo możliwość szybkiego rozwiązania wszelkich problemów podatkowych z obszaru podatku dochodowego od osób prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także otrzymują możliwość:

 • otrzymywania bieżących informacji o kluczowych zmianach przepisów, orzeczeniach, interpretacjach oraz nowych możliwościach optymalizacyjnych;
 • udziału w bezpłatnych seminariach, okresowych spotkaniach konsultacyjnych oraz szkoleniach podatkowych;
 • przeprowadzenia okresowych audytów podatkowych;
 • udziału w okresowych warsztatach podatkowych, podczas których przedstawiamy zmiany w przepisach oraz aktualną linię interpretacyjną przepisów podatkowych oraz udzielamy odpowiedzi na bieżące problemy podatkowe naszych Klientów.

Co jeszcze mogą Państwo zyskać dzięki naszemu bieżącemu doradztwu podatkowemu?

Decydując się na naszą opiekę podatkową mogą Państwo dodatkowo liczyć na:

 • bieżące informowanie o kluczowych zmianach przepisów, orzeczeniach, interpretacjach oraz nowych możliwościach optymalizacyjnych;
 • seminaria i spotkania konsultacyjne oraz szkolenia podatkowe;
 • okresowe audyty podatkowe;
 • okresowe warsztaty podatkowe, podczas których przedstawiamy zmiany w przepisach oraz aktualną linię interpretacyjną przepisów podatkowych oraz udzielamy odpowiedzi na bieżące problemy podatkowe naszych klientów.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346