DORADZTWO PRAWNE

Zapytaj o ofertę

Umowy handlowe

Oferujemy wsparcie prawne przy tworzeniu projektów umów oraz wprowadzaniu zmian do umów negocjowanych przez klienta. Specjalizujemy się także w analizie skutków prawnych oraz podatkowych związanych z zawartymi przez klienta umowami handlowymi.

Pomagamy tworzyć umowy powszechnie występujące w obrocie, jak też umowy nietypowe, związane ze specyfiką prowadzonej działalności, planami inwestycyjnymi naszych klientów, czy też relacjami ze wspólnikami lub inwestorami. Oferujemy wsparcie w szczególności w zakresie przygotowywania:

 • umów ramowych i o współpracy;
 • umów transakcyjnych;
 • umów pomiędzy wspólnikami i porozumień między wspólnikami;
 • umów spółki cichej;
 • umów o zachowaniu poufności;
 • kontraktów menedżerskich;
 • umów inwestycyjnych;
 • umów zlecenia;
 • umów o dzieło;
 • umów dostawy;
 • umów agencyjnych;
 • umów o roboty budowlane;
 • umów przewłaszczenia na zabezpieczenie;
 • umów o pracę.

Co oferujemy w ramach usługi prawnej przygotowania umów handlowych?

W ramach naszego wsparcia Klient może liczyć na pełne wsparcie prawne i podatkowe związane z opracowaniem, negocjowaniem oraz podpisaniem umowy. Pomagamy także tworzyć odpowiednie postanowienia oraz procedury nadzoru i monitorowania wywiązywania się przez kontrahenta z obowiązków umownych. Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

 • pomoc prawną przy przygotowaniu umowy handlowej od podstaw, która będzie odpowiadać założeniom biznesowym klienta oraz zabezpieczać będzie jego interes,
 • wsparcie prawne przy wprowadzaniu modyfikacji zmian do negocjowanej umowy handlowej;
 • asystę w toku negocjacji postanowień umownych z kontrahentem;
 • rekomendacje co do korzystnych podatkowo klauzul umownych;
 • analizę skutków prawnych i podatkowych związanych z zawarciem umowy handlowej;
 • rekomendacje co do odpowiednich rozwiązań umownych, które pozwolą na redukcję lub uniknięcie ryzyka poniesienia strat.
 • pomoc przy prawidłowej kwalifikacji podatkowej przychodów osiągniętych w związku z zawartą umową;
 • reprezentację Klienta na wypadek sporu w toku czynności przedsądowych oraz przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.
Kontakt

Kontakt

Adam Żądło radca prawny

ADAM ŻĄDŁO

RADCA PRAWNY, PARTNER

adamzadlo@alcs.pl
+48 576 900 344